План роботи
методичного об'єднання вчителів суспільно - гуманітарного циклу
Новосілківської ЗОШ I-III ступенів
на 2016/2017 н. р.


п/п
Тема засіданняФорма проведенняДата проведенняМісце проведенняВідповідальний за проведення
Засідання 1"Організація прведення методичної роботи МО на 2016/2017 н.р."

1. Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2015/2016 н. р. та затвердження плану роботи на 2016/2017 н.р.

2. Ознайомлення з нормативними документами МОН України (змінами в Програмах, методичними рекомендаціями при викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу в 2016/2017 н.р.)

3. Про організацію сомоосвітньої роботи членів МО.
Круглий стілСерпень 2016Кабінет №8Голова МО

Коцюба О. М.
Робота між засіданнямОбговорення та затвердження календарно-тематичних планів вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2016/2017 н. р.Вересень 2016Голова МО

Коцюба О. М.
Засідання2"Сучасний урок: компетентнісне навчання - вимоги, проблеми, шляхи удосконалення".

1. Сучасний урок. Яким йому бути? Вимоги, поблеми, шляхи удосконалення уроку. Відкритий урок з української мови у 7 класі.

2. Нова українська школа та формування позитивної мотивації на уроці. Вплив успіху на ефективність навчання та стимулювання інтересу до начання. Відкритий урок з англійсьої мови у 8 класі.

3. Методичні рекомендації щодо удосконалення уроків з використанням компетентнісного підходу.

4. Огляд новинок науково-методичної літератури.
Методичний діалогЖовтень 2016Метод-кабінет
1. Бойко О. В

2. Кубай Н. М.

3. Коцюба О. М.

4. Ольхова Я. Ю.
Засідання 3"Національно- патріотичне виховання та розвиток здібностей і обдарувань учнів, форми та методи роботи з обдарованими школярами".

1. Виховання творчої особистості - головне завдання нової української школи XXI ст. Відкритий урок із зарубіжної літератури у 10 класі.

2. Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес - шлях до формування творчої особистості. Відкритий урок з історії України у 9 класі.

3. Огляд новинок науково-методичної літератури.
Методичний діалогСічень 2017Метод-кабінет1. Гаган В. В.

2. Білоцький М. М.

3. Ольхова Я. Ю.
Засідання 4"Ключові компетентності нової української школи та нові форми та методи активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках і в позаурочний час".

1. Ключові компетентності та інноваційні методи навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів. Відкритий урок з української літератури у 6 класі.

2. Розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей школярів.

3. Огляд новинок науково-методичної літератури.
Педагогічний діалогБерезень 2017Кабінет №81. Коцюба О. М.

2. Бойко О. В.

3. Ольхова Я. Ю.
Засідання 5Підсумки роботи МО суспільно-гуманітарного циклу за 2016/2017 н. р.

1. Аналіз роботи МО у 2016/2017 н. р.

2. Внесення пропозицій та визначення основних тем плану роботи МО на 2017/2018 н. р.
Круглий стілТравень 2017Метод-кабінет1. Голова МО
Коцюба О. М.

2. Члени МО

План роботи
методичного об'єднання вчителів оздоровчо-естетичного циклу
Новосілківської ЗОШ I-III ступенів
на 2016/2017 н. р.

Засідання 1

Вересень

Тема."Організація навчально-виховного процесу з предметів оздоровчо-естетичного циклу у 2016/2017 н.р."

1. Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді та дітей з предметів оздоровчо-естетичного циклу.
2. Особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніз навчальних закладах у 2016/2017 н.р.
3. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів оздоровчо-естетичного циклу інваріативної складової Типових навчальних закладів у 2016/2017 н.р.
4. Вимоги щодо ведення класних журналів у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів.
5. Затвердження календарних планів на 2016/2017 н.р.
6. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2016/2017 н.р.
7. Організаційні питання.

Засідання 2

Жовтень

Тема."Оздоровча спрямованість фізичного виховання в школі на основі впровадження інноваційних освітніх технологій"

1. Відкритий урок фізичної культури у 9 класі. (Вчитель Романенко Я.О.)
2. Доповідь "Оздоровча спрямованість фізичного виховання в школі на основі впровадження інноваційних освітніх технологій". (Романенко Я.О.)
3. Організаційні питання.

Засідання 3

Березень

Тема."Формування естетичних компетентностей шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання"

1. Відкритий урок образотворчого мистецтва у 6 класі. (Вчитель Розсохач Л.І.)
2. Відкритий урок трудового навчання у 7 класі. (Вчитель Миненко А.С.)
3. Відкритий урок музичного мистецтва у 8 класі. (Вчитель Демчук І.С.)
4. Відкритий урок з предмету Захист Вітчизни в 10 класі (Вчитель Підгородецький І.Б.)
5. Доповідь "Формування естетичних компетентностей шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках музичного та образотворчого мистецтва". (Вчитель Розсохач Л.І.)
6. Організаційні питання:
- обговорення відкритих уроків, доповіді;
- ознайомлення з новинками методичної літератури.

План роботи
методичного об'єднання вчителів початкових класів
Новосілківської ЗОШ I-III ступенів
на 2016/2017 н. р.


п/п
Тема засіданняФорма проведенняДата проведенняВідповідальний за проведення
Засідання 1"Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 н.р."

1. Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік та завдання на 2016/2017 н.р.
2. Обговорення та затвердження плану МО на 2016/2017 н.р., розподіл обов'язків між членами МО, вибори секретаря.
3. Ознайомлення з нормативно-правовими документами :
Нова школа: 10 ключових компетентностей нової української школи.
Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 рю №462)
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016/2017 н.р.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (Лист МОН України від 21.08.2013 р. за №1222 та від 28.01.2014 р. за № 1/9 - 74). Зміни до оцінювання у 2016/2017 н.р.
Опрацювання листа МОН України від 28.01.14 р. №1/9-72 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань".
Опрацювання інстуктивно-методичного листа "Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів".
4. Практичне опанування навичками ведення шкільної документації.
5. Огляд новинок методичної літератури.
6. Ощнайомлення з пояснювальними записками до навчальних планів і програм. Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи.
7. Загальні психолого-педагогічні рекомендації для вчителів з організації навчального процесу в перші адаптаційні тижні навчального року.
Круглий стіл13 вересня1. Голова МО
2. Члени МО
3. Голова МО
Члени МО
4. Заступник з НВР
5. Бібліотекар
Члени МО
6. Члени МО
7. Практичний психолог
Робота між засіданнями1. Опрацювання нормативно-правових документів, інструктивно-методичних листів, програм, підручників, зошитів та посібників для початкової школи.
2. Огляд педагогічних видань з теми "Педагогічна майстерність вчителя як фактор формування інноваційної особистості молодшого школяра".
Засідання 2"Педагогічна майстерність вчителя як фактор формування інноваційної особистості молодшого школяра"
1. Адаптація першокласників до шкільного життя.
2. Психологічний супровід компетентнісно-орієнтованого навчання.
3. Формування ІКТ компетентності учнів на заняттях з курсу "Інформатики". Відкритий урок з інформатики у 4 класі.
4. Наступність і співпраця з дошкільним закладом. План роботи.
5. Розгляд та затвердження олімпіадних завдань для учнів 2-4х кл.
6. Інформація про атестацію вчителів, які атестуються в 2017 році: Бойченко І.Ю.
Круглий стілЖовтень1. Психолог, Колесник Т. М.
2. Психолог
3. Миненко А.С.
4. Лоневська М.М. (вчитель 4 кл.)
5. Члени МО
6. Голова МО
Робота між засіданнями1. Провести шкільний тур олімпіад з базових дисциплін у термін з 1 по 25 жовтня 2016 року.
2. Опрацювати методичну літературу з питання "Формування компетентнісного ставлення до свого здоров'я і фізичного розвитку у молодших школярів".
3. Створення презентацій в прграмі PowerPoint та використання їх на уроках і в позаурочній роботі з метою підвищення інтересу до навчання.
4. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів вчителями початкових класів.
Засідання 3"Формування компетентнісного ставлення до свого здоров'я і фізичного розвитку у молодших школярів"
1. Здоров'язберігаюча організація освітнього процесу в початковій школі, підтримка рухової активності молодших школярів. Відкритий урок з природознавства у 4 кл.
2. Фізкультурно-оздоровчі заходи на групі продовженого дня як засіб формування компетентнісного ставлення до свого здоров'я. Відкрите заняття у ГПД.
3. Фестиваль методичних ідей "Здоров'язберігаючі технології в нашій школі". Відкритий урок з математики у 3 класі.
4. Підсумки контрольних робіт з української мови та математики в 2-4 кл. за І семестр.
5. Стан навчально-виховної роботи в початкових класах із читання.
6. Про стан ведення учнівських зошитів у 1-4 кл.
7. Затвердження плану проведення Тижня початкових класів.
Методична майстерняГрудень - січень1. Лоневська М.М.
2. Вихователь ГПД Демчук І.С.
3. Розсохач Л.І.
4. Заступник з НВР
5. Заступник з НВР
6. Заступник з НВР
7. Члени МО
Робота між засіданнями1. Підготувати виставку кращих зошитів молодших школярів.
2. Провести Тиждень початкових класів у лютомц 2016 року.
3. Опрацювати методичну літературу на тему "Інтерактивні форми занять як продуктивна форма розвитку життєвих компетентностей учнів".
Засідання 4 "Інтерактивні форми занять як продуктивна форма розвитку життєвих компетентностей учнів початкових класів"
1. Активізація пізнавальної, творчої діяльності учнів через впровадження інтерактивних технологій (з досвіду роботи). Відкритий урок з літературного читання у 2 класі.
2. Вимоги і процес впровадження інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі. Відкритий урок з української мови у 1 класі.
3. Актуальний інструктаж "Про підготовку 4-кл. до ДПА".
4. Методична палітра вчителів, що атестуються (підсумки атестації). Творчий звіт.
5. Про стан ведення учнівських щоденників в 2-4 кл.
Методична виставкаБерезень1. Романенко Н.Д.
2. Бойченко І.Ю.
5. Заступник з НВР
Робота між засіданнями1. Обговорення відкритих уроків та позакласних заходів, проведених вчителями початкових класів протягом 2016/2017 н.р.
2. Огляд учнівських щоденників та аналізів їх ведення.
Засідання 5"Про результати роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів у 206/2017 н.р."
1. Аналіз роботи МО учителів початкових класів за 2016/2017 н.р.
2. Про виконання практичної частини програм й удосконалення методики.
3. Про організацію та проведення навчальних екскурсій.
4. Аналіз результатів:
- ДПА в 4 класі;
- наступність у навчанні початкової і середньої ланки;
- формування навичок (техніки) читання;
- атестація вчителів.
5. Створення банку ідей щодо планування науково-методичної роботи на новий навчальний рік.
Круглий стілТравеньЧлени МО
Кiлькiсть переглядiв: 525

Коментарi