ЗВІТ

ПРО РОБОТУ ОБЛАСНОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

НА БАЗІ НОВОСІЛКІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА ПЕРІОД 2010-2013 РОКІВ

Тема: Реалізація медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я «ПІСНЕЗНАЙКА» у школі І ступеня»

(Слайд 1-2) Я, Розсохач Л.І., сьогодні представляю обласний опорний заклад освіти з реалізації медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і здоров’я «ПІСНЕЗНАЙКА» у школі І ступеня» на базі Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Макарівського району (науковий керівник Яновська Н.М., - Президент Міжнародного центру розвитку людини, кандидат медичних наук, Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з інноваційної діяльності КОІПОПК, координатор Дишлева І.М, методист на­вчально-методичного кабіне­ту початкової освіти Київського обласного інсти­туту післядипломної освіти педа­го­гіч­н­их кадрів).

(Слайд 3) Актуальність даного проекту говорить сама за себе, бо це здоровязберігаюча технологія навчання.

За свідченнями вчених та із практики переконані, що з кожним навчальним роком захворюваність дітей збільшується.

Головними причинами дитячої захворюваності є порушення природних психофізіологічних механізмів пізнавальної діяльності, а також перевантаження, психологічне напруження, стрес, гіподинамія (шкільний фактор). Традиційна освіта не враховує індивідуальні особливості вищої нервової діяльності дітей – домінанту півкуль мозку, тип нервової системи, канали сприйняття інформації.

Таким чином, розробка і створення організаційно-педагогічних аспектів гармонізуючої освіти є надзвичайно актуальною, значущою і нагальною як для сім’ї так і для суспільства, як цінна здоров’язберігаюча технологія.

Діти в невимушеній формі , з піснею знайомляться з навчальним матеріалом, рухаються, змінюють і поєднують різні форми роботи при цьому, що запобігає їх перевтомі. І справді, де, як не через пісню найкраще запам’ятовується текст. Ми з вами з дитинства пам’ятаємо мамині колискові і сотні різних дорогих нам пісень. Проспівуючи, ми найшвидше згадуємо тексти пісень в порівнянні з іншими літературними жанрами.

«ПіснеЗнайка» – це крок до навчання, який базується на співпраці вчителя і учнів, спільному пізнанні світу, відкидає «педагогічне насильство», авторитарне керівництво навчальним процесом.

Великий композитор П.І.Чайковський писав: «Там, де слова безсилі, найкрасномовніше промовляє музика…"

Навчання та виховання за ПіснеЗнайкою,це коли дитина чує, рухається і бачить обєкт знань.

(Слайд 4) Наша школа познайомилась з ПіснеЗнайкою у 2006 році.

(Слайд 5-8) Ми створили творчу групу , проводили відкриті уроки, обговорювали їх, шукали кращі шляхи до успішної реалізації даного проекту, брали участь у майсер-класах, ділились досвідом з колегами інших шкіл, брали участь у проведенні практичних занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації в КОІПОП, а потім стали дослідно-експериментальним закладом.

(Слайд 9) Програма реалізації медико-педагогічного проекту “Гармонія інтелекту та здоров’я” на 2008-2016 роки (додаток 3 до наказу МОН України від 10.11.2008р №1028) поставила перед нами конкретне завдання: «Створення умов для фізичного, духовного здоровя, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей.»

(Слайд 9) Відповідно до наказу МОН України №1028 від 10.11.2008 р. та наказу Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації №46 від 01.03.2010 р. Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів отримує статус обласного опорного закладу освіти по впровадженню в навчальний процес медико -педагогічної технології «ПіснеЗнайка». З 2010 по 2013 роки працювало дві групи слухачів даних пролонгованих курсів на базі нашої школи та школи № 5 м. Біла Церква.

(Слайд 11) Методичне забезпечення проекту ми отримали від наукового керівника Н.М.Яновської. Батьки зацікавились даним проектом, закупили комплекти посібників для дітей, разом зі спонсорами, місцевими органами влади допомогли вирішити проблему з придбанням технічних засобів навчання (телевізори, приставки ДВД, комп’ютери, проектори тощо)

Під керівництвом наукових працівників КОІПОПК М.П.Гончарук та І..М.Дишлевої щорічно складався план роботи ООЗО, який затверджувався науково-методичною радою КОІПОПК.

Була сформована група слухачів у складі 30 осіб на початок І року навчання у 2010 році і завершили навчання 25 слухачів на кінець 3-го року навчання у травні цього року. Теоретичні знання та методичні рекомендації щодо впровадження в навчальний процес даної технології слухачі отримували на базі КОІПОПК.

(Слайд 12- 43) Заняття на базі ООЗО проводились 4 рази на рік, на яких використовувались ефективні методи і форми роботи: лекційні заняття, тренінги, майсер-класи з використанням даної технології, виховні та позакласні заходи, мали місце ярмарки цікавинок. Слухачі готували матеріали до друку, матеріали з досвіду роботи, брали участь у конкурсі «Мій кращий урок».

Перед проведенням кожного заняття слухачі отримували буклети, план проведення заняття, завдяки чому вони мали можливість взяти участь в обговоренні, поділитись своїм досвідом з даного питання та отримували тему домашнього завдання.

Після кожного заняття ми робили звіт про його проведення (журнал відвідування, план проведення заняття, фотоматеріали) і відсилали в КОІПОПК.

Велику підтримку в проведенні роботи зі слухачами ми відчували, коли поруч були наші консультанти Яновська Н.М., Гончарук М.П., Дишлева І.М., Завідуюча РМК Матейчук О.В., методист РМК Українець Н.М.

(Слайд 44) Крім того, ми працювали з науковцями і партнерами.

В листопаді 2011 року наш заклад зустрічав делегацію зі Швейцарії, яка зацікавилась роботою здоров’язберігаючих технологій нашої громадсько-активної школи.

(Слайд 45) Влітку 2012 року представники Макарівського РМК, наша творча група та частина слухачів провели плідні зустрічі на базі гімназії «Либідь» (ЗОШ № 34 м. Києва) з науковим керівником даного проекту Яновською Н.М., де було розроблено методичне забезпечення уроків з ПіснеЗнайкою для учнів 1 класу за новим Державним стандартом і програмою. Дані посібники отримали гриф МОН України у грудні 2012 року.

(Слайд 46) У лютому 2013 року наші слухачі взяли участь у Міжнародному форумі «Гармонія інтелекту і здоров’я», організатором якого була науковий керівник проекту Н.М.Яновська та поділилися досвідом роботи з колегами зі Ставрополя та Дніпропетровська.

У квітні-травні цього року ми приймали гостей з гімназії «Либідь» (ЗОШ № 34 м. Києва) на чолі з директором Л.С.Страшною та представників Києво-Святошинського РМК і педагогів ЗОШ №1 м. Боярка. Наш заклад відвідали колеги з Ірпеня та Броварів

Підводячи підсумки нашої роботи та узагальнюючи досвід, наша педагогічна скарбниця поповнилась авторськими розробками програм і посібників, а саме:

· Курс лекцій для ООЗО « Методичні рекомендації до проведення теоретичних занять в обласному опорному закладі освіти за медико-педагогічним проектом «Гармонія інтелекту і здоров'я (ПіснеЗнайка) у школі І ступеня», схвалений науково-методичною радою КОІПОПК авторами якого є керівник ООЗО Розсохач Л.І. та методист РМК Українець Н.М.

· Факультативний курс «ПіснеЗнайка про Всесвіт та оболонки Землі» і посібник для його використання, схвалені науково-методичною радою КОІПОПК у січні 2012 року, автором яких є член творчої групи, учитель географії Тетяна Федорівна.

· Навчальні посібники з предметів «Природознавство», «Математика», «Українська мова» для учнів 1 класу та методичні посібники до них для вчителя, які отримали гриф МОН України у грудні 2012 року.

· Посібник «Методичні рекомендації щодо використання МПП «Піснезнайка» у школі І ступеня, авторами якого є активна група слухачів.

· На розгляд науково-методичної ради та на обласну педагогічну виставку ми сьогодні представляємо матеріали з досвіду роботи ООЗО, додатками яких є проекти слухачів і учасників творчої групи району.

Стала відчутною висока результативність використання даного проекту у напвчально-виховному процесі:

· вчителі підвищили свій фаховий рівень;

· відчутно зросла активність учнів;

· учні стали самостійно контролювати свої знання, критично мислити, робити висновки, розвивати інтелект і самостійність;

· збільшилась кількість учасників і переможців серед учнів у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Творчий учитель – обдарована дитина» та учнівських олімпіадах;

· Переможці отримують стипендії від райдержадміністрації.

«ПіснеЗнайка» забезпечує покращення або стабілізацію здоров’я школярів, корекцію сприйняття, уваги, пам’яті, мовлення учнів. Дана технологія допомагає досягти гармонії в класному колективі, в сім’ї, тому що «ПіснеЗнайська наша школа всю сім’ю збирає в коло. »

(Слайд 47) Ми дякуємо науковцям за цікаву і здоров’язберігаючу технологію і дякуємо всім, хто турбується про здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Керівник ООЗО Розсохач Любов Іванівна

Травень 2013 року

БУКЛЕТИ ЗАНЯТЬ

Кiлькiсть переглядiв: 359

Коментарi