/Files/images/gash/GAHS.jpg

Назва проекту (речення до 10 слів, що відображає суть проекту)

Проект «Дружна родина, здорова дитина – міцна громада»

Створення у навчальному закладі умов для роботи клубів за інтересами з метою гармонійного розвитку громади

Загальний бюджет проекту (у гривнях)

60000

Очікуване фінансування від ВФ «Крок за кроком» (у гривнях)

30000

Очікуване фінансування з інших джерел (у гривнях)

30000

Термін, протягом якого передбачається реалізувати (із зазначенням кількості місяців)

Березень-грудень 2015 року

Назва навчального закладу

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області

Організаційно-правова форма організації

комунальна

Код організації за ЄДРПОУ

20610829

Адреса навчального закладу

08070 вул.Крупської, 2 с.Новосілки Макарівського району Київської області

Телефон, факс, електронна пошта організації, веб-сайт

+38(04578)24540

novosilky-mak@i.ua

http://www.novosilky-school.edukit.kiev.ua/

Прізвище, ім’я, по батькові директора школи

Коваленко Наталя Миколаївна

Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту

Коваленко Наталя Миколаївна

Місце роботи, посада керівника проекту

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області, директор школи

Адреса для листування з керівником проекту

08070 вул.Крупської, 24 с.Новосілки Макарівського району Київської області

Контактні телефони

0995453458, 0674706282

Факс, електронна пошта

nm-kovalenko@ukr.net

Підпис керівника навчального закладу ____________ Дата “____” ____________ 2015 р.

Печатка

1. Анотація

Назва проекту: «Дружна родина, здорова дитина – міцна громада»

Актуальність проекту

Однією з актуальних проблем, яка стоїть перед освітою та визначена в нормативно-правових документах є створення в установах освіти умов для збереження та зміцнення здоров’я громади. Проект «Школа сприяння здоров’ю» є пріоритетним в «Програмі розвитку громадсько-активної Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2014-2019 роки».

Актуальність даного проекту обумовлена створенням умов, сприятливих для функціонування шкільного спортзалу як центру оздоровчої, профілактично-лікувальної, просвітницької роботи як для учнів та вчителів школи, так і для жителів села, з метою збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

За відсутності окремого приміщення в школі та будинку культури на території села спортивний зал постійно використовується і як центр культурно-масової роботи.

Ця проблема в школі частково вирішена – працює спортзал який на сьогоднішній день потребує реконструкції. У 2005 році силами батьків, громади, волонтерів та спонсорів було здійснено частковий ремонт, придбано спортивне обладнання, матеріали для оформлення сцени під час проведення заходів.

Однак, теперішній стан спортивного залу обмежує можливість використання активних форм та методів роботи у спортивному залі в холодну пору року.

Мета проекту: створення у навчальному закладі умов для роботи клубів за інтересами, як засобу гармонійного розвитку учнівської молоді та сільської громади і громад сіл Мостище, Яблунівка, Чорногородка, Ясногородка

Цілі проекту:

§ Створення клубів за інтересами:

o Комп’ютерний клуб «Flash»

o Спортивні клуби для дітей тадорослих

o Клуб майстрів «Умілі ручки»

o Клуб турботливих батьків.

§ Об’єднання зусиль школи, активу громадсько-активних шкілщодо гармонійного розвитку спільно з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та громадами сіл Мостище, Яблунівка, Чорногородка, Ясногородка;

§ Проведення агітаційно-просвітницької роботи серед громадськості щодо підтримки фізичної культури в сільській місцевості, сприяння у проведенні різноманітних масових заходів;

§ Висвітлення в засобах масової інформації, інформаційному віснику ГАШ, на сайті школи та в соціальних мережахрезультатів реалізації проекту.

Цільові групи:учні школи, студентська молодь, педагогічний персонал школи та інших шкіл району, місцевіжителі та громади сіл Мостище, Яблунівка, Чорногородка, Ясногородка.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальний бюджет - 60 тис. грн. в тому числі: грант Конкурсу – 30 тис. грн., кошти громади – 30тис. грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

§ Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

§ Макарівська районна рада та райдержадміністрація.

§ Відділ освіти Макарівської районної державної адміністрації.

§ Районний методичний кабінет.

§ Міжнародний інноваційний центр гармонійного розвитку людини.

§ Громади сіл НовосілкиМостище, Яблунівка, Чорногородка, Ясногородка.

§ ПП «Оганесян».

§ СФГ «Плай».

§ Приватний підприємець Михайло Малишев.

§ Приватний підприємець Олександр Малишев.

2. Опис проектної пропозиції

а) проблема, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію:

Назвіть максимально конкретно проблему в житті громади, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію

Однією з актуальних проблем на сучасному етапі у громаді є створення умов для збереження та зміцнення здоров’я громадян. Проект «Школа сприяння здоров’ю» зафіксований як пріоритетний і в «Програмі розвитку громадсько-активної Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2014-2019 роки» (додаток 1).

Щороку збільшується кількість захворювань серед учнівської молоді нашого навчального закладу та серед членів громади. З 137 дітей школи, кожна третя дитина має хронічні захворювання окремих органів та систем.

У школі працює спортзал, який використовується для проведення уроків з фізичної культури, занять групи продовженого дня, роботи спортивних гуртків, секцій, клубів за інтересами, який на сьогодні потребує реконструкції.З 2008 року у навчальному закладі реалізуються проекти «Зв’язок поколінь», «Обдарована дитина», «Гармонія інтелекту та здоров’я», «Наступність у роботі дитячого садка та школи» де спортивний зал є ключовим ресурсом, адже саме тут проводяться свята, зустрічі, конкурси, турніри. Репетиції танцювального колективу, заняття спортивних секцій. (додаток 2).

В холодну пору року використання даного ресурсу зменшується, оскільки вікна стали непридатними для використання і не виконують своїх функцій (температура у залі знижується) тому вікна потребують повної заміни на сучасні енергозберігаючі вікна. Підлога, яка частково була відремонтована також потребує ремонту.

16 лютого 2015 року нами було проведено «Самооцінювання школи в статусі громадсько-активної школи (ГАШ) за відповідними міжнародними стандартами, які зафіксували, що стандарт Послуги були оцінені найменшою кількістю балів через відсутність спеціального приміщення (додаток 3). Результати проведення соціологічного опитування серед жителів села показали, що саме відсутність належних умов є перепоною для надання якісних послуг.

Що було зроблено Вами та Вашим навчальним закладом щодо теми проектної пропозиції

Питанню створення умов, сприятливих для функціонування шкільного спортзалу як центру оздоровчої, профілактично-лікувальної, просвітницької роботи як для учнів та вчителів школи, так і для жителів громад сіл Мостище, Яблунівка, Чорногородка, Ясногородка, з метою збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров’я приділяється значна увага. Окрім використання спортивного залу для потреб школи, значна увага приділяється можливості надати доступ до залу батькам учнів, молоді, іншим зацікавленим сторонам - в приміщенні залу організовується роботаклубів за інтересами, проводяться спортивно-масові заходи, концерти, збори жителів села.

У 2005 році силами батьків, громади, волонтерів та спонсорів було здійснено частковий ремонт, придбано обладнання, матеріали для оформлення сцени під час проведення заходів, а саме:

- Часткова заміна підлоги 15000 грн.

- Фарба для підлоги та вікон 1000 грн.

- Фарба для стін 3950 грн.

- Замінено вхідні двері (металеві) 2000 грн.

- Оплата праці 8000 грн.

- Відкриття тренажерного залу (тренажери та обладнання) 4832 грн.

- Створення спортивно-танцювального колективу «Лелеченьки» (придбання костюмів, музичного центру, килимового покриття) 14840 грн

- Створення козацького ансамблю фольклорної пісні «Калиновий Кут» (придбання козацьких одностроїв) 15000 грн.

Обґрунтуйте, чому реалізація саме цієї проектної пропозиції сприятиме розв`язанню зазначеної проблеми

Актуальність даного проекту обумовлена створенням умов, сприятливих для функціонування шкільного спортзалу як центру оздоровчої, профілактично-лікувальної, просвітницької роботи як для учнів та вчителів школи, так і для жителівгромад сіл Мостище, Яблунівка, Чорногородка, Ясногородка, з метою збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Однак, теперішній стан спортивного залу обмежує можливість використання активних форм та методів роботи у спортивному залі, особливо в холодну пору року.

Необхідних коштів для реконструкції спортивного залу у навчальному закладі недостатньо, тому можливістю змінити таку ситуацію є підготовка даного проекту і кооперація в рамках виконання проекту власних фінансових зусиль, ресурсів громади.

б) зв’язок з місцевою програмою розвитку освіти у частині розвитку громадсько-активних шкіл:

Яким чином проект посилить виконання місцевої програми розвитку освіти у частині розвитку громадсько-активних шкіл?

Створення в установах освіти умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей є одним із пріоритетів діяльності школи, що зазначено в «Програмі розвитку громадсько-активної Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2014-2019 роки», яка в свою чергу корелюється з пріоритетами розвитку здоров’я учнів, зафіксованих в програмі розвитку Київської області.

Проект реалізуватиметься в рамках Стратегії розвитку Київської області до 2020 року:

Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини.

Операційна ціль 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється.

2.2.1.Розбудова системи "освіта впродовж життя".

Операційна ціль 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини.

2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді, формування умов та пропаганда здорового способу життя людини.

в) мета проектної заявки:

створення у навчальному закладі умов для роботи клубів за інтересами (Комп’ютерний клуб «Flash», спортивні клуби для дітей та дорослих, клуб майстрів «Умілі ручки», клуб турботливих батьків) шляхом оснащення спортивного залу та придбання необхідного обладнання і матеріалів.

г) план реалізації:

І етап:мобілізація громади

Термін здійснення: березень – квітень 2015 року

Заходи:

§ Проведено інформування громади, органів влади щодо проблеми проекту та шляхів її вирішення

o Анкетування серед членів громади, березень 2015 р.

§ громадські слухання,загальні збори колективу щодо: обговорення участі у реалізації пропонованих заходів проекту внесків сторін, відповідальності кожної сторони (школи, громади, органів влади)

o Розглянуто питання на нараді при директорі, березень, квітень 2015 р.

o Проведено засідання ради школи та батьківського комітету, травень 2015 р.

§ створення робочої групи для підготовки та здійснення постійного контролю за ходом реалізації заходів, передбачених проектом.

o Вчитель інформатики

o Вчителі української мови та літератури

o Педагог-організатор

o Заступник директора школи з виховної роботи

o Класні керівники

o Голова батьківського комітету

o Вчитель фізичної культури

o Медичний працівник

o Завгосп

o Вчитель трудового навчання

o Вчитель образотворчого мистецтва

o Вчитель музичного мистецтва

o Волонтери

Очікуваний результат:

§ проведено громадські слухання та загальні збори колективу школи, на яких уточнений план заходів проекту, визначені внески сторін

§ створено робочу групу для моніторингу і оцінки заходів проекту

Фінансування від ВФ «Крок за кроком»: не потрібно

ІІ етап: створення клубів за інтересами

- комп’ютерний клуб «Flash»,

- спортивні клуби для дітей та дорослих,

- клуб майстрів «Умілі ручки»,

- клуб турботливих батьків.

Термін здійснення: травень-грудень2015 року

Заходи:

комп’ютерний клуб «Flash»

§ Випуск інформаційного вісника ГАШ (власні кошти)

§ Створення відео-теки «Сторінками життя ГАШ»(кошти фонду для придбання відеокамери)

§ Розроблення занять комп’ютерної грамоти жителів громади (власні кошти)

§ Надання комп’ютерних послуг населенню (випускні альбоми, копіювання, друк фотографій та ін.) (власні кошти)

спортивні клуби для дітей та дорослих

§ Залучення волонтерів для організації роботи секцій в позаурочний час з різних видів спорту та спортивних танців для школярів (власні кошти)

§ Розроблення занять з оздоровчої гімнастики, волейболу для дорослих. (власні кошти)

§ Реконструкція спортивного залу (кошти фонду, власні кошти)

клуб майстрів «Умілі ручки»

§ Проведення презентаційних майстер-класів (папір офісний, двосторонній кольоровий папір, гофрований папір, клей, атласні стрічки, термоклеєвий пістолет, ножиці, фігурні ножиці для паперу, фігурні дироколи, набори для квілінгу, набори для вишивання, бісер). (кошти фонду, власні кошти)

§ Залучення умільців громади (власні кошти).

§ Організація творчої виставки робіт (місце проведення: спортзал школи) (власні кошти)

§ Проведення благодійної ярмарки (місце проведення: спортзал школи). (власні кошти)

клуб турботливих батьків

§ Укладання угоди з Міжнародним центром гармонійного розвитку людини.

§ Вступ до Всеукраїнського батьківської спілки.

§ Залучення фахівців Міжнародного центру гармонійного розвитку людини (власні кошти)

§ Обладнання місця для проведення занять з батьками (власні кошти).

§ Підбірвідеоматеріалів для родинного виховання (власні кошти).

§ Розроблення програми занять для батьків.

Організаційна робота

§ Уточнення кошторису на закупівлю обладнання

§ Проведення переговорів щодо закупівлі з відповідними підприємцями щодо: ціни на обладнання матеріали, механізмів розрахунків, оскільки частина коштів буде перераховуватись від донора Фонду «Крок за кроком», а частина – від громади села

§ Проведення переговорів з Фондом «Крок за кроком» та управлінням освіти РДА на предмет механізмів закупівлі обладнання з різних джерел

§ Придбання необхідного обладнання та встановлення

Очікуваний результат:

§ здійснено реконструкцію спортивного залу відповідно до санітарно-епідеміологічних норм та придбано необхідне обладнання та матеріали для організації та проведення занять клубів за інтересами згідно бюджету проекту

§ Створено клуби за інтересами

§ Розроблено програми роботи клубів за інтересами

§ Організовано щомісячний випуск інформаційного вісника ГАШ «Чайка»

§ Створено відеотеку «Сторінками життя ГАШ»

§ Підвищено рівень обізнаності цільових груп

§ Залучено членів громади до спільної діяльності

Фінансування від ВФ «Крок за кроком»:30000 грн.

ІІІ етап: інформаційна кампанія та підсумки

Термін здійснення: березень – грудень 2015 року

Заходи:

§ Висвітлення ходу реалізації проекту та його підсумків у районній газеті „Макарівські вісті” та на веб-сторінці школи, інформаційному віснику ГАШ

§ проведення свята відкриття спортивного залу із запрошенням всіх причетних сторін та громади села

§ надання громадської оцінки (анкетування) якості реалізації проекту з боку учнів, вчителів, мешканців

§ Підготовка творчих звітів перед громадою (виставки робіт, участь у конкурсах, загально сільські масові заходи)

§ Підготовка звіту директора школи перед громадою, батьківським та учнівським активом

§ Поширення набутого досвіду та використання його під час реалізації інших проектів. (узагальнення матеріалів з досвіду роботи «Гармонійний розвиток учнівської молоді та сільської громади шляхом створення матеріальної бази для фізичного, естетичного та психічного розвитку через роботу клубів за інтересами Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області»

Очікуваний результат:

§ Результати проекту широко висвітлені в громаді села, в районі та в межах країни.

§ Висвітлення результатів у віснику ГАШ «Чайка»

§ Спортивний зал готовий до надання спортивно-оздоровчих та естетичних послуг

Фінансування від ВФ «Крок за кроком»:не потребується.

д) необхідні для реалізації ресурси:

§ Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації (прізвища, посади)? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації?

Керівник проекту: Коваленко Н.М.- директор школи.

Функції: управління проектом, координація фінансування проекту, забезпечення підготовки та своєчасного надання звітів реалізації проекту.

Учасники проекту (члени Ініціативної групи, які будуть затверджені на І етапі проекту): Крижак Т.Ф., заступник директора з виховної роботи, Кияниця О.М., сільський голова с. Новосілки, Тирса А.Д., Гріньова О.Є., представники батьківського колективу, (вивчення громадської думки щодо підготовки та реалізації проекту); Лоневська М.М., Луценко Н.О. – учителі, батьки; Романенко Я.О., вчитель фізичної культури (організація та проведення спортивно – масових заходів); ПлотніцькаІ.В., медична сестра школи (контроль за станом здоров’я цільових груп реалізації проекту); Заяць Майя, голова учнівського самоврядування школи (агітація здорового способу життя серед учнівської молоді).

Функції: організаційне забезпечення функціонування та реалізація проекту, налагодження оперативних зв’язків між цільовими групами; контроль за ходом реалізації, моніторинг ефективності проекту.

§ Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектною пропозицією?

В якості стороннього фахівця планується залучення консультанта Фонду «Крок за кроком». Функції: консультації щодо виконання заходів проекту, оцінки результатів.

В якості партнерів плануються: районна рада, районна державна адміністрація Макарівського району Київської області, відділ освіти Макарівської РДА, районний методичний кабінет.

Функції: прийняття та виконання управлінських рішень по проекту, забезпечення його спів фінансування

§ Якщо проектною пропозицією передбачається придбання обладнання, обґрунтуйте потребу в ньому. Де передбачається розташувати придбане обладнання?

Для реконструкції підлоги буде закуплено дошку. Для створення відео-теки «Сторінками життя ГАШ» буде придбано цифрову відеокамеру. Передбачається розташувати придбане обладнання в спортивному залі школи. Обладнання буде поставлено на баланс школи

§ Яким чином використовуватиметься обладнання, придбане за міні-грантом від ВФ «Крок за кроком», після завершення терміну реалізації проекту?

Обладнання буде використовуватись згідно навчально-виховного розкладу та графіку роботи спортивного залу в якості Спортивно-оздоровчого центру та культурно-естетичного центрів, проведення позашкільних заходів: робота клубів за інтересами для жителів громад сіл Мостище, Яблунівка, Чорногородка, Ясногородка.

(додаток 4)

е) результати:

§ короткотривалі та довготривалі наслідки реалізації

Короткотривалі результати

ü Придбано будівельні матеріали згідно кошторису

ü Придбано відеокамеру

ü Залучено коштів в обсязі 55 000 грн.

ü Охоплено спортивно оздоровчою роботою - учні школи (137); студентська молодь; педагогічний та обслуговуючий персонал школи (33); місцева громада (700 жителів).

ü 4 члени ініціативної групи отримають навички підготовки і реалізації проекту

ü Створено клуби за інтересами

ü Оновлено та зміцнено матеріально-технічну базу спортивного залу школи;

Довготривалі результати

ü підвищення рівня охоплення заняттям фізичною культурою і спортом учнівської, студентської молоді та громадськості села;

ü впровадження доступних, якісних і різноманітних форм роботи та спортивних послуг для різних верств сільського населення;

ü діяльність клубів за інтересами;

ü через діяльність «Клубу турботливих батьків» надання послуг родинам у вирішенні соціальних проблем

ü розв’язання проблем дитячої бездоглядності, профілактики підліткової злочинності, шкідливих звичок, зайнятості молоді в позаурочний час;

ü поширення досвіду ГАШ через поповнення відеотеки «Сторінками життя ГАШ».

ü збільшення обсягів пропагандистських матеріалів у засобах масової інформації щодо використання можливостей масового спорту для формування здорового способу життя.

§ схему поширення та практичного застосування результатів

§ кількість осіб та / або організацій, що матимуть практичну користь від реалізації проектної пропозиції

ü охоплено спортивно оздоровчою роботою безпосередньо на місці учні школи (137); студентська молодь; педагогічний та обслуговуючий персонал школи (33); місцева громада (700 жителів), інші громади (500 осіб)

ü практичну користь від проекту також отримають учасники клубів за інтересами. (орієнтовно 250 осіб)

є) інформаційний супровід:

Зазначте, будь ласка, яким чином буде поширено інформацію про хід реалізації проекту та його напрацювання серед громадськості.

§ хід реалізації проекту та його підсумки буде висвітлено у районній газеті „Макарівські вісті” та на веб-сторінці школи, інформаційному віснику ГАШ «Чайка»

§ проведено свято відкриття спортивного залу із запрошенням всіх причетних сторін та громади села

§ дано громадську оцінку (анкетування) якості реалізації проекту з боку учнів, вчителів, мешканців

§ Проведення творчих звітів перед громадою (виставки робіт, участь у конкурсах, загально сільські масові заходи)

§ Звіт директора школи перед громадою

§ Поширення набутого досвіду та використання його під час реалізації інших проектів. (узагальнення матеріалів з досвіду роботи «Гармонійний розвиток учнівської молоді та сільської громади шляхом створення матеріальної бази для фізичного, естетичного та психічного розвитку через роботу клубів за інтересами Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області»

ж) моніторинг та оцінка:

Яким чином буде здійснюватися моніторинг та оцінка проекту?

§ Проведення само оцінювання діяльності школи за Міжнародними стандартами;

§ Проведення творчих звітів перед громадою (виставки робіт, участь у конкурсах, загально сільські масові заходи);

§ Звіт директора школи перед громадою;

§ Поширення набутого досвіду та використання його під час реалізації інших проектів (узагальнення матеріалів з досвіду роботи «Гармонійний розвиток учнівської молоді та сільської громади шляхом створення матеріальної бази для фізичного, естетичного та психічного розвитку через роботу клубів за інтересами Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області»

Бюджет проекту

Грн.

Статті

бюджету

Розраху-нок

Загалом

Внесок організації, що подає заявку

Інші джерела фінансування

Запит на фінансування від ВФ «Крок за кроком»

Придбання метало-пластикових вікон

27000

5000

22000

Встановлення метало пластикових вікон

4000

4000

Придбання будівельних матеріалів для спортивного залу

5000

5000

Виконання ремонтних робіт у спортивному залі

14000

8000

6000

Відеокамера

6000

6000

Анкетування населення

200

200

Матеріали для майстер-класів по декоративно-прикладному мистецтву

2500

500

2000

Матеріали для проведення зустрічей у «Клубі турботливих батьків»

1000

1000

Випуск тиражу номера інформаційного вісника ГАШ

300

300

ЗАГАЛОМ

60 000

10 000

20000

30000

Внесок організації, що подає заявку

Інші джерела фінансування

10000

20000

Кiлькiсть переглядiв: 1387

Коментарi

  • AShelmpexviell

    2018-03-30 08:49:09

    Others is capable of doing a bigger harder erection but cannot maintain it during sexual intercourse. Use these circumspectly however, while they may lower blood sugar, that's an unsatisfactory effect in men whose blood glucose levels are properly balanced. https://www.cialissansordonnancefr24.com/est-il-possible-d'acheter-du-cialis-en-pharmacie-sans-ordonnance/...