• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Аналіз виховної роботи Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2015-2016 н.р.

Згідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 ( зі змінами) у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році серед виховних напрямів найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як запорука власного особистісного розвитку молоді та дітей, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, здорового способу життя, готовності до змін.

В ході здійснення організації виховного процесу в 2015/2016 навчальному році було спрямовані зусилля на вирішення наступних завдань:

- формування національної самосвідомості;
- виховання учня як громадянина Батьківщини;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
- мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання;
- розвиток учнівського самоврядування через роботу шкільного козацького товариства ім. І.Мазепи.
- сприяння максимальному розкриттю й реалізації індивідуальності дитини, закладених природою здібностей і талантів;
- активна профорієнтаційна діяльність навчально-виховного процесу, підготовка свідомого вибору місця в житті;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Організація методичної роботи

Шкільне методичне об'єднання класних керівників працює над проблемою «Виховання цілісної особистості, патріота і громадянина України, формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя,різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей». Важливе місце в роботі МО класних керівників відводиться профілактиці шкідливих звичок та використанні в навчально-виховному процесі здоров’я зберігаючих технологій.
Головні зусилля методичного об’єднання у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні у виховну роботу школи Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,а також підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально - психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Під час роботи методичного об’єднання основну увагу було спрямовано на виконання таких завдань:
- Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;
- вироблення єдиних вимог у планування виховної роботи;
- забезпечення системності в роботі,
- майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;
- ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :
- гурткова робота та робота за інтересами;
- вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;
- взаємини з батьками;
- проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій ,походів.
Слід відмітити позитивні результати виховної роботи з учнівським колективом наступних класних керівників: Романенко Н.Д.., Розсохач Л.І., Лоневької М.М., Луценко Н.О., Бойко О.В., Громадецького М.В.

Кiлькiсть переглядiв: 479

Коментарi